Podnoszenie kwalifikacji pracowników firm członkowskich oraz badaczy
Organizacja szkoleń dla firm członkowskich oraz dla członków ośrodkowych zespołów badawczych
Propagowanie wiedzy o badaniach klinicznych wśród pacjentów, lekarzy (potencjalnych badaczy) oraz dyrektorów szpitali Standaryzacja postaw i zachowań w środowisku firm CRO
Wymiana doświadczeń między firmami członkowskimi
 
Kontakt: trainings@polcro.pl
M
oderator: Marcin Wawrzyniak / Parexel Marcin.Wawrzyniak@parexel.com