Grupa jakość i standardy istnieje od początku powstania stowarzyszenia POLCRO i obecnie zrzesza 18 członków. Głównym celem grupy jest:

  • Ustalenie wspólnych standardów i rekomendacji w zakresie prowadzenia badań klinicznych.
  • Wsparcie członków POLCRO, jak i ośrodków w standaryzacji zarządzania dokumentacją medyczną/źródłową; zarządzania inspekcją w ośrodku, czy też zarządzania analizą procesów ośrodkowych- celem poprawy jakości, jak i efektywnego zarządzania monitoringiem.
  • Wsparcie dla grupy szkoleniowej w zakresie szkoleń GCP.

 

Obecne zaangażowanie grupy to przygotowanie i zaprezentowanie członkom POLCRO procesu wizyty selekcyjnej i inicjującej oraz procesu zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

 

W 2016/2017 roku chcielibyśmy skupić swoją uwagę nad standardami w zakresie zarządzania lekiem badanym, przygotowaniem się do inspekcji oraz kontynuacją szkoleń w zakresie zarządzania dokumentacją medyczną/źródłową. Grupa będzie również kontynuowała pracę nad „Newsletterem”, który będzie wydawany kwartalnie, a jego głównym zadaniem będzie przybliżenie ciekawych tematów jakości, z którymi stykamy się w naszej codziennej pracy.  

 

Obecnie moderatorem grupy jest Przemysław Grochowski /IQVIA przemyslaw.grochowski@iqvia.com