Podnoszenie kwalifikacji pracowników firm członkowskich oraz badaczy Organizacja szkoleń dla firm członkowskich oraz dla członków ośrodkowych zespołów badawczych Propagowanie wiedzy o badaniach klinicznych wśród pacjentów, lekarzy (potencjalnych badaczy) oraz dyrektorów szpitali Standaryzacja postaw i zachowań w środowisku firm CRO Wymiana doświadczeń między firmami członkowskimi Kontakt: trainings@polcro.pl