Kalendarium POLCRO 2019 
 Miesiąc   Data  Wydarzenie  
 I 2019   16 stycznia 2019 

 Szkolenie terapeutyczne

"Wątroba w badaniach klinicznych" 

 I 2019  23 stycznia 2019   Spotkanie Zarządu  
II 2019  20 lutego 2019  Spotkanie Zarządu  
III 2019  20 marca 2019 

Forum dyskusyjne: Rekrutacja i retencja pacjentów

+ Spotkanie Zarządu 

 IV 2019  08 kwietnia 2019   Spotkanie Zarządu  
IV 2019 16 kwietnia 2019 

Szkolenie terapeutyczne 

"Choroba Alzheimera"  

V 2019 14 maja 2019 

Szkolenie terapeutyczne 

"Praktyczne aspekty terapii stwardnienia rozsianego" 

V 2019  22 maja 2019  Spotkanie Zarządu
VI 2019 12 czerwca 2019  Walne Zgromadzenie i Spotkanie Zarządu