Kalendarium POLCRO 2020
 Miesiąc   Data  Wydarzenie  
I 2020 22 stycznia 2020 Spotkanie Zarządu
II 2020 26 luty 2020 Spotkanie Zarządu
III 2020 6 marca 2020

Szkolenie terapeutyczne

"Patogeneza i obraz kliniczny zwyrodnienia plamki

związanego z wiekiem"

III 2020 18 marca 2020 Spotkanie Zarządu
IV 2020 22 kwietnia 2020 Spotkanie Zarządu
V 2020 27 maja 2020 Spotkanie Zarządu
VI 2020 17 czerwca 2020 Walne Zgromadzenie i Spotkanie Zarządu
IX 2020 23 września 2020 Spotkanie Zarządu
X 2020 21 paździerrnika 2020 Spotkanie Zarządu
XI 2020 18 listopada 2020 Spotkanie Zarządu
XII 2020 16 grudnia 2020 Spotkanie Zarządu