Kalendarium POLCRO 2019 
 Miesiąc   Data  Wydarzenie  
 I 2019   16 stycznia 2019   Szkolenie terapeutyczne "Wątroba w badaniach klinicznych" 
 I 2019  23 stycznia 2019   Spotkanie Zarządu  
II 2019  20 lutego 2019  Spotkanie Zarządu  
III 2019  20 marca 2019  Spotkanie Zarządu  
 IV 2019  24 kwietnia 2019   Spotkanie Zarządu  
V 2019  22 maja 2019  Spotkanie Zarządu 
VI 2019 12 czerwca 2019  Walne Zgromadzenie i Spotkanie Zarządu