Spis treści

Kalendarium POLCRO 2019 
 Miesiąc   Data  Wydarzenie  
 I 2019   16 stycznia 2019 

 Szkolenie terapeutyczne

"Wątroba w badaniach klinicznych" 

 I 2019  23 stycznia 2019   Spotkanie Zarządu  
II 2019  20 lutego 2019  Spotkanie Zarządu  
III 2019  20 marca 2019 

Forum dyskusyjne: Rekrutacja i retencja pacjentów

+ Spotkanie Zarządu 

 IV 2019  08 kwietnia 2019   Spotkanie Zarządu  
IV 2019 16 kwietnia 2019 

Szkolenie terapeutyczne 

"Choroba Alzheimera"  

V 2019 14 maja 2019 

Szkolenie terapeutyczne 

"Praktyczne aspekty terapii stwardnienia rozsianego" 

V 2019  22 maja 2019  Spotkanie Zarządu
VI 2019 12 czerwca 2019  Walne Zgromadzenie i Spotkanie Zarządu 
VI 2019  13 czerwca 2019

Szkolenie terapeutyczne

"Choroba Parkinsona"

IX 2019 20 września 2019

Warsztaty "Dokumentacja źródłowa - wymogi, praktyka, współpraca" 

 IX 2019   25 września 2019   Spotkanie Zarządu 
X 2019  23 października 2019  Spotkanie Zarządu
XI 2019  20 listopada 2019  Spotkanie Zarządu 
XI 2019 29 listopada 2019 Szkolenie "Early Drug Development"
XII 2019  18 grudnia 2019  Spotkanie Zarządu