Spis treści


Kalendarium POLCRO 2017

Miesiąc Data Wydarzenie
I 2017  11 stycznia 2017  Spotkanie Zarządu
I 2017  12 stycznia 2017  Warsztaty Wizyta Inicjująca dla firm członkowskich
II 2017   15 lutego 2017 Spotkanie Zarządu
III 2017 15 marca 2017  Spotkanie Zarządu i forum "Ubezpieczenia w badaniach klinicznych"
IV 2017 5 kwietnia 2017 Szkolenie "Objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit"
V 2017 10 maja 2017 Szkolenie Stwardnienie rozsiane - choroba XXI wieku. Padaczka - choroba wyleczalna czy nie?
V 2017 17 maja 2017 Spotkanie Zarządu
V 2017 25 maja 2017 Dzień Badań Klinicznych
VI 2017 1 czerwca 2017 Walne Zgromadzenie i Spotkanie Zarządu
VI 2017 21 czerwca 2017 Szkolenie Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządów unaczynionych - podstawowe problemy związane z prowadzeniem badań klinicznych
VI 2017 21 czerwca 2017 Spotkanie Zarządu
VII 2017 26 lipca 2017 Spotkanie Zarządu
VIII 2017 23 sierpnia 2017 Spotkanie Zarządu
IX 2017 20 września 2017 Spotkanie Zarządu
X 2017 25 października 2017 Spotkanie Zarządu
X 2017 30 października 2017 Szkolenie cykl kardiologiczny I: Nadciśnienie tętnicze - największy współczesny zabójca.
XI 2017 21 listopada 2017 Szkolenie cykl kardiologiczny II: Choroba wieńcowa i zawał serca 
XI 2017 23 listopada 2017 Spotkanie Zarządu
XII 2017 11 grudnia 2017 Szkolenie cykl kardiologiczny III:Choroba niedokrwienna serca i EKG.