Spis treści

 


Kalendarium POLCRO 2014

Miesiąc Data Wydarzenie
I 2014  16 stycznia 2014  Spotkanie Zarządu 
 II 2014 20 lutego 2014  Spotkanie Zarządu i Forum dyskusyjne: "Uposażenie Monitorów" (pensje i świadczenia pozapłacowe) 
III 2014   20 marca 2014 Spotkanie Zarządu 
 IV 2014  2 kwietnia 2014 Udział przedstawiciela POLCRO w konferencji EUPATI 
 IV 2014 17 kwietnia 2014  Spotkanie Zarządu POLCRO 
V 2014 16 maja 2014 Spotkanie Zarządu
V 2014 20 maja 2014 Konferencja z okazji obchodów Dnia Badań Klinicznych oraz spotkanie z Prezesem EUCROFu
VI 2014 12 czerwca 2014 Walne Zgromadzenie POLCRO, wybór nowych władz Związku
VI 2014 26 czerwca 2014 Spotkanie Zarządu, wybór nowego Prezesa i Wiceprezesa Związku
X 2014 16 października 2014 Spotkanie Zarządu, forum dyskusyjne "Dokumentacja elektroniczna"
XI 2014 20 listopada 2014 Spotkanie Zarządu
XI 2014 25 listopada 2014 Warsztaty POLCRO-GCPpl Ubezpieczenia i roszczenia w badaniach klinicznych
XII 2014 18 grudnia 2014 Spotkanie Zarządu i forum dyskusyjne "Współpraca z trudnymi ośrodkami. Płatności dla badaczy i instytucji."
Miesiąc Spotkania Grup Roboczych