Śledzenie zmian w polskim prawodawstwie związanym z tematyką wyrobów medycznych oraz formułowanie wynikających z nich wytycznych i opracowań dla Członków POLCRO Organizacja szkoleń ISO14155 dla badaczy Promowanie i przekazywanie informacji dot. badań wyrobów medycznych w środowisku medycznym (szpitale, badacze, komisje bioetyczne) Współpraca z Komisjami Bioetycznymi ws. badań klinicznych wyrobów medycznych tj. doradztwo, wspólne warsztaty, konferencje Kontakt: devices@polcro.pl