Kalendarium POLCRO


Kalendarium POLCRO 2017

Miesiąc Data Wydarzenie
I 2017  11 stycznia 2017  Spotkanie Zarządu
I 2017  12 stycznia 2017  Warsztaty Wizyta Inicjująca dla firm członkowskich
II 2017   15 lutego 2017 Spotkanie Zarządu
III 2017 15 marca 2017  Spotkanie Zarządu i forum "Ubezpieczenia w badaniach klinicznych"
IV 2017 5 kwietnia 2017 Szkolenie "Objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit"
V 2017 10 maja 2017 Szkolenie Stwardnienie rozsiane - choroba XXI wieku. Padaczka - choroba wyleczalna czy nie?
V 2017 17 maja 2017 Spotkanie Zarządu
V 2017 25 maja 2017 Dzień Badań Klinicznych
VI 2017 1 czerwca 2017 Walne Zgromadzenie i Spotkanie Zarządu
VI 2017 21 czerwca 2017 Szkolenie Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządów unaczynionych - podstawowe problemy związane z prowadzeniem badań klinicznych
VI 2017 21 czerwca 2017 Spotkanie Zarządu