Koleżanki i Koledzy,

Właśnie ruszył konkurs “Liderzy Badań Klinicznych” skierowany do osób pracujących w obszarze badań klinicznych.
Podczas I. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

  • Koordynator ośrodka badawczego,
  • Asystent badań klinicznych,
  • Monitor badań klinicznych,
  • Kierownik projektu.

Konkurs będzie podzielony na 3 etapy:
I. Test jednokrotnego wyboru.
II. Test wielokrotnego wyboru.
III. Etap finałowy – 5 najlepszych osób w każdej z kategorii zostanie zaproszonych do udziału w części otwartej.

Nagrody
Nagroda główna – zwycięzca każdej z kategorii otrzyma:
1) Dofinansowanie szkoleń z obszaru badań klinicznych i/lub z zakresu umiejętności miękkich wymaganych na danym stanowisku do kwoty:

  • kategoria Koordynator - 6000 zł
  • kategoria Asystent - 6000 zł
  • kategoria Monitor - 7500 zł **
  • kategoria Kierownik projektu - 9000 zł

** Nagroda w postaci sfinansowania studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego "Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych" lub innych na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.
2) Mentoring najbardziej doświadczonych i cenionych liderów branży badań klinicznych w Polsce.

Nagrody dodatkowe:
Osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają szkolenie online w portalu CRDE.

Ramy czasowe:

  • Rejestracja oraz I. etap - do 15 marca 2018 r.
  • Ogłoszenie zwycięzców - 24 maja 2018 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO.
Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl

Przedstawiamy Państwu film o badaniach klinicznych, który przedstawia je z perspektywy pacjenta. W ciągu 8 minut trzech zupełnie różnych uczestników dzieli się swoimi doświadczeniami z udziału w badaniach. Film został zrealizowany przez firmę Acurian i za jej pośrednictwem będzie dostępny dla zainteresowanych ośrodków badawczych w celach informacyjnych. Zapraszamy do obejrzenia. 
https://acurian.wistia.com/medias/raxdbtfabb 

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce (GCPpl) przygotowało polskie tłumaczenie Zintegrowanego Dodatku do  ICH E6 (R2) GCP. Dokument zawiera ostatnio wprowadzone zmiany jak również poprawki nazewnictwa oraz stylistyczne do poprzednio udostępnionego tłumaczenia.
ICH GCP E6(R2)polska wersja