FaceBookLinkedIn
W konferencji w dniu 2 kwietnia 2014 roku uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli reprezentujących stowarzyszenia pacjenckie, instytucje naukowe, rządowe, a także firmy farmaceutyczne i CRO (w tym przedstawiciele POLCRO) z 25 krajów. Podstawowym celem konferencji było ustalenie strategii umożliwiającej dotarcie z informacjami i szkoleniami z zakresu R&D do jak najszerszego grona odbiorców – pacjentów i osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnych sposobów leczenia. Zarówno prezentacje jak i przykłady działań  prowadzonych przez stowarzyszenie pacjentów, a przede dyskusje warsztatowe przyczyniły się do powstania interesujących propozycji, które wdrażane będą w kolejnych etapach projektu.

EUPATI -  „Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Innowacyjnych Terapii” - jest to projekt paneuropejski powstały w 2012 roku, konsolidujący środowisko akademickie, pacjenckie oraz farmaceutyczne. Ma za zadanie zapewnienie pacjentom potwierdzonej naukowo, obiektywnej i wszechstronnej informacji na temat działalności badawczo-rozwojowej branży farmaceutycznej.
EUPATI zakłada, że dobrze poinformowani pacjenci będą mieli lepsze kompetencje w zakresie wspierania i doradzania np. przy badaniach klinicznych, w kontaktach z administracją rządową i komisjami do spraw etyki. Konsorcjum 29 organizacji, z Europejskim Forum Pacjentów, którzy powołali do życia EUPATI, stanowi wyjątkowe połączenie paneuropejskich organizacji pacjentów, organizacji akademickich i organizacji non-profit doświadczonych w kierowaniu działaniami pacjentów i opinii publicznej oraz firm członkowskich zrzeszonych w EFPII. Gwarantuje to najlepszy standard i jakość edukacji pacjentów w sferze innowacyjnych terapii.
EUPATI za swe główne zadanie stawia zapewnienie pacjentom narzędzi i przekazanie wiedzy niezbędnej do zaangażowania się i współdecydowania w zakresie innowacji w farmacji, bezpieczeństwa leków i dostępu do terapii. Inicjatywa będzie stanowić źródło informacji dla laików oraz grup pacjentów, do których jest utrudniony dostęp, zwiększając świadomość społeczną w zakresie rozwoju nowych terapii (www.patientsacademy.eu)