FaceBookLinkedIn
W dniu 19 maja 2014 miało miejsce spotkanie przedstawicieli firm członkowskich z prezesem EUCROF Stefano Marini (Europejskiej Federacji Związków typu CRO). Pan Marini przedstawił historię federacji, jej cele oraz osiągnięcia. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji nad rolą Związków Pracodawców, sposobem ich funkcjonowania oraz tematyką podejmowanych przez nie działań. Następnego dnia prezes Marini wystąpił w roli prelegenta na konferencji z okazji dnia Badań Klinicznych z prezentacją pt." Europe's attractveness to Clinical Trials, can we contribute?".