FaceBookLinkedIn
12 czerwca 2014 odbyło się Walne Zgromadzenie POLCRO, podczas którego zostały przeprowadzone wybory nowych władz Związku.
Nowym Prezesem Związku został Pan Wojciech Masełbas, natomiast Wiceprezesem - Pani Elżbieta Mokwińska. Funcje Członków Zarządu objęli Krzysztof Broniec, Tomasz Kowalczyk oraz Katarzyna Żubka.