FaceBookLinkedIn
Współpraca w zakresie ustalenia spójnych standardów i zaleceń dotyczących m.in.: nowoczesnego systemu współpracy z ośrodkami badawczymi prowadzenia dokumentacji badania klinicznego w ośrodku informacji dla pacjenta i zgody na udział w badaniu zwrotu kosztów dojazdu dla pacjentów inspekcji poprawy jakości i efektywności monitoringu w zakresie weryfikacji procesów w ośrodku Opracowanie tzw. "GOLDEN STANDARDS" - kodyfikacja „ogólnie przyjętych zasad" niesprecyzowanych dotąd w dokumentach referencyjnych Wsparcie dla grupy szkoleniowej w zakresie organizacji szkoleń GCP dla badaczy Kontakt: quality@polcro.pl