FaceBookLinkedIn

 

Szanowni Państwo, 

 

Wchodzi w życie nowela zapisu w upf – art. 37k, ust. 1d, wprowadzona poniższą ustawą:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000399/O/D20190399.pdf

Od 1 czerwca b.r. wszyscy badacze lub ośrodki, badań tak niekomercyjnych jak i komercyjnych,

muszą w terminie 14 dni od włączenia do badania klinicznego danego uczestnika przekazywać

do NFZ (do oddz. wojewódzkiego) numer PESEL tegoż uczestnika.

W ramach podtrzymywania dobrych relacji z ośrodkami wydaje się,

że warto się upewnić czy badacze i ośrodki, w których prowadzimy projekty są świadomi tej zmiany. 

 

15 lutego ruszyła kolejna edycja konkursu “Liderzy Badań Klinicznych”. Jest to inicjatywa mającą na celu
podnoszenie poziomu wiedzy oraz promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania wśród osób pracujących w naszej branży. Do I edycji zarejestrowało się prawie 400 osób.

Podczas II. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

 Koordynator ośrodka badawczego,

 Administrator badań klinicznych,

 Monitor badań klinicznych,

 Kierownik projektu.


Dlaczego warto wziąć udział?


 Sam udział w konkursie może być interesującym uzupełnieniem rozwoju zawodowego, okazją do zdobycia nowych doświadczeń, sprawdzenia własnych możliwości i rywalizacji z koleżankami i kolegami z branży.

 Na zwycięzców czekają cenne nagrody w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych w kwocie 6000 PLN* oraz możliwość mentoringu ze strony wiodących ekspertów w branży badań klinicznych


*Nagrodą główną w kategorii „Administrator badań klinicznych” są studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego "Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych" lub inne na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.

Nagrody dodatkowe:

Osoby, które zajmą odpowiednio miejsce 2. i 3. W każdej z kategorii otrzymają dofinansowanie szkolenia lub kursu online, bądź też zakupu materiałów dydaktycznych - do kwoty 500 zł.

Ramy czasowe:
 Rejestracja oraz I. etap (internetowy) – od 15 lutego do 15 marca 2019 r.**

 Ogłoszenie zwycięzców - 23 maja 2019 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

**Zakończenie I. etapu w kategorii „Kierownik projektu” nastąpi 7 kwietnia 2019 r. 

 

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO.
Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl 

 

Załącznik 1 

Załącznik 2  

 

 

Koleżanki i Koledzy,

Właśnie ruszył konkurs “Liderzy Badań Klinicznych” skierowany do osób pracujących w obszarze badań klinicznych.
Podczas I. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

  • Koordynator ośrodka badawczego,
  • Asystent badań klinicznych,
  • Monitor badań klinicznych,
  • Kierownik projektu.

Konkurs będzie podzielony na 3 etapy:
I. Test jednokrotnego wyboru.
II. Test wielokrotnego wyboru.
III. Etap finałowy – 5 najlepszych osób w każdej z kategorii zostanie zaproszonych do udziału w części otwartej.

Nagrody
Nagroda główna – zwycięzca każdej z kategorii otrzyma:
1) Dofinansowanie szkoleń z obszaru badań klinicznych i/lub z zakresu umiejętności miękkich wymaganych na danym stanowisku do kwoty:

  • kategoria Koordynator - 6000 zł
  • kategoria Asystent - 6000 zł
  • kategoria Monitor - 7500 zł **
  • kategoria Kierownik projektu - 9000 zł

** Nagroda w postaci sfinansowania studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego "Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych" lub innych na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.
2) Mentoring najbardziej doświadczonych i cenionych liderów branży badań klinicznych w Polsce.

Nagrody dodatkowe:
Osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają szkolenie online w portalu CRDE.

Ramy czasowe:

  • Rejestracja oraz I. etap - do 15 marca 2018 r.
  • Ogłoszenie zwycięzców - 24 maja 2018 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO.
Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl

Przedstawiamy Państwu film o badaniach klinicznych, który przedstawia je z perspektywy pacjenta. W ciągu 8 minut trzech zupełnie różnych uczestników dzieli się swoimi doświadczeniami z udziału w badaniach. Film został zrealizowany przez firmę Acurian i za jej pośrednictwem będzie dostępny dla zainteresowanych ośrodków badawczych w celach informacyjnych. Zapraszamy do obejrzenia. 
https://acurian.wistia.com/medias/raxdbtfabb